Scrum


De scrum bestaat uit acht mensen per team en een scrum half. Deze mensen worden allemaal voorwaartsen genoemd. De nummer 9 heet de scrum-half en gooit de bal tussen beide teams in. Wanneer de bal uit de scrum is gekomen word deze "in de lijn gespeeld".

Wanneer de bal tussen de twee groepen voorwaartsen is gespeeld mag er gedrukt worden om meters te halen en/of de bal naar de eigen kant te werken. Dit drukken wordt de "push" genoemd. scrum pictscrum ingooien

Nummer 1, 2 en 3 zoals op de tekening aangegeven vormen de eerste rij.
Nummer 4 en 5 wordt de tweede rij genoemd.
Nummer 6 en 7 staan aan de flanken van de scrum en worden dan ook flankers genoemd.
Nummer 8 sluit de scrum af en heeft de originele naam "nummer 8" gekregen.

NrBenamingTaak
1Loose head propDe nummer 2 stevig te laten staan.
2HookerHaalt met zijn voeten de bal naar zich toe.
3Thight head propDe nummer 2 stevig te laten staan.
4Tweede rijerDe gehele scrum "steady" (stevig) te houden.
5Tweede rijerDe gehele scrum "steady" te houden.
6FlankerDe scrum bij elkaar houden en zo snel mogelijk meegaan in de lijn.
7FlankerDe scrum bij elkaar houden en zo snel mogelijk meegaan in de lijn.
8Nummer 8Sluitpost van de scrum, houdt de bal bij zijn voeten.
9Scrum halfHaalt de bal bij de voeten van de nummer 8 weg en passt deze in de lijn.


scrum foto