Contact

Clubhuis RC de Wrotters

Mientewei 2D
8401 AA Gorredijk
Postadres:
Stationsweg 42a
8401 DR Gorredijk

Voorzitter

Johan Teake Dekker

0613825585

voorzitter@wrotters.com

Penningmeester

Contactpagina Klaas

0513-463188

klaas@wrotters.com

Wedstrijdsecretaris

Wouter Prins

0611093283

ws@wrotters.com

Contactpersoon Dames

Yfke de Jong

0625222541

yfke@wrotters.com

Bestuurslid

Enrico de Vries

Contactpersoon Sponsoren

Contactpagina Klaas

0513-463188

klaas@wrotters.com

Trainer Heren

Contactpagina Klaas

0513-463188

klaas@wrotters.com

Contactpersoon jeugd

Yfke de Jong

0625222541

yfke@wrotters.com

Trainer Jeugd

Jelke Robben

0625464407

jelkerobben@hotmail.com

Webmaster

Auke de Jong

06 24348783

webmaster@wrotters.com

Bankgegevens

Bankrekening NL07RABO0326412204

Girorekening NL32INGB0005581115