Baan #15: Zuid-Afrika

De Bokke-baan ziet er eenvoudig uit. Maar de beklimming is niet eenvoudig. Net zoals de stevig gebouwde rugbyspelers moet je hard slaan voor succes, maar wel met finesse om te scoren.

Wie pakt de Web Ellis Cup?

Baansponsor: Leo van Herwijnen Rugby Foundation

De Leo van Herwijnen Rugby Foundation zorgt voor het beschermen van de rugby geschiedenis van Nederland.

De stichting stelt zich ten doel:
•Het vastleggen van de rugbyhistorie, primaire de Nederlandse rugby historie, secundair de rugbyhistorie wereldwijd en die van de Nederlandse rugby clubs.
•Het realiseren en exploiteren van een nationaal rugby museum op het Nederlands Rugby Centrum Amsterdam (NRCA).
•Het bevorderen van de rugbysport in Nederland en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

De stichting tracht haar doel te bereiken door:
•Het verzamelen, ontvangen, documenteren, bewaren en beheren van materiële (zogenaamde memorabilia, bestaande uit kunstvoorwerpen, ingelijste affiches, postzegels, munten, borden, shirts, trofeeën) en bijbehorende informatie (zogenaamde platte verzameling, bestaande uit brieven, bestuursdocumenten, archiefstukken, boeken enz.).
•Het verwerven van financiële middelen, zoals gemeentelijke subsidies, voor de bouwkundige inpassing van een museum op het NRCA en verder de ontwikkelingvan het rugbymuseum te bevorderen.
•Het aangaan van banden met andere rugby bonden zoals de International Rugby Board, en stichtingen in binnen en buitenland zoals met de Schotse Bill McLaren Foundation. Daarnaast het bevorderen van internationale uitwisselingsprogramma’s voor spelers/studenten van rugbyclubs.

De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.